logotyp

Analýza

2. krok - analýza ekologického stavu školy

Analýza ekologického stavu školy je jedním z hlavních kroků, které škola musí uskutečnit, aby mohla být nastartována změna k lepšímu - tedy šetrnějšímu provozu. Žáci mají za úkol zjistit, zaznamenat a zhodnotit současný stav školy a to v oblastech odpady, energie, voda a prostředí školy.

Důležité je, aby se na analýze co největší měrou podíleli sami žáci za pomoci pracovních listů (viz příloha) programu, které si mohou spolu s učiteli upravit pro potřeby konkrétní školy.


U žáků se rozvíjejí kompetence k řešení problémů, kompetence sociální, personální i komunikativní.

Školní rok 2015/2016

Analýza odpady

Usmívající se    máme dostatečné množství odpadkových košů a jsou jasně označené

Usmívající se    využíváme „šmíráky“

Usmívající se    nemáme jídelní ani nápojové automaty

Usmívající se    ve škole není školní bufet

Usmívající se    používáme recyklovaný toaletní papír a sešity z recyklovaného papíru

Usmívající se    třídíme: papír, plasty, hliník, nápojové kartony, bioodpad, použitý potravinářský olej, víčka od PET lahví

Usmívající se    máme vlastní kompost

Usmívající se    kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny v bezprostřední blízkosti pozemku školy, kontejnery na papír
         na pozemku školy, žáci sami vynášejí tříděný odpad, za olej a papír škola dostává peníze

Usmívající se    starší děti z Ekotýmu každoročně připravují a realizují program o třídění odpadu pro prvňáčky

Usmívající se    část odpadu ze školní jídelny končí na kompostu

Usmívající se    děti mají ve škole možnost pít vodu z kohoutku se sirupem

Usmívající se    každoročně školní družina pořádá školní bazárek

Usmívající se    využíváme odpadový materiál při Pč ,např. noviny, krabice, hliník, PET lahve

Usmívající se    motivační cedulky u odpadkových košů

Usmívající se    většina dětí nosí svačiny v krabičkách na opakované použití

Usmívající se    předcházíme vzniku odpadu nákupem pomůcek ve větších baleních

Usmívající se    odvoz nebezpečného odpadu je realizován centrálně za úplatu

Zamračený    nekopírujeme vždy oboustranně

Zamračený    nedůsledné třídění odpadů

Zamračený    u některých nádob na tříděný odpad chybí popisky, co do nich patří

Zamračený    ne všechny kopírky podporují oboustranný tisk a žádná automatické oboustranné kopírováníPro srovnání školní rok 2013/2014
Odpady

Usmívající semáme dostatečné množství odpadkových košů a jsou jasně označené

Usmívající sevyužíváme „šmíráky“

Usmívající senemáme jídelní ani nápojové automaty

Usmívající sepoužíváme recyklovaný toaletní papír a sešity z recyklovaného papíru

Usmívající setřídíme: papír, plasty, hliník, nápojové kartony, bioodpad

Usmívající semáme vlastní kompost

Zamračenýnekopírujeme vždy oboustranně

Zamračenýnedůsledné třídění odpadů

Zamračenýmálo dětí používá opakovaně tutéž krabičku na svačinu

Analýza vody

Školní rok 2015/2016

Usmívající se    máme pákové baterie

Usmívající se    pravidelná kontrola kohoutků (p. školnice)

Usmívající se    o prázdninách je vypnutý hlavní přívod vody

Usmívající se    dvojí splachování na chlapeckých i dívčích toaletách

Usmívající se    používáme ekologicky šetrné výrobky ve školní kuchyni a na úklid

Usmívající se    vodovodní kohoutky jsou opatřeny perlátory

Usmívající se    motivační cedulky umístěné u vodovodních kohoutků a u splachovadel

Zamračený    nevyužíváme zdroj užitkové vody

Zamračený    nemáme termostatické baterie

Zamračený   nádobí se myje v zastaralé neekonomické myčcePro srovnání školní rok 2013/2014

Usmívající semáme pákové baterie

Usmívající sevšechny kohoutky jsou opatřeny spořiči vody

Usmívající seve škole jsou sprchy

Usmívající sepravidelná kontrola kohoutků (p. školnice)

Usmívající seo prázdninách je vypnutý hlavní přívod vody

Usmívající seve školní jídelně se myje nádobí v myčce nebo v napuštěném dřezu

Usmívající sedvojí splachování na chlapeckých i dívčích toaletách

Usmívající sepoužíváme ekologicky šetrné výrobky pro úklid

Zamračenýnemáme zdroj užitkové vody

Zamračenýnemáme termostatické baterie

Analýza energie

Školní rok 2015/2016

Usmívající se    termostatické ventily na radiátorech

Usmívající se    krátké intenzivní větrání místností

Usmívající se    svítíme pouze po nezbytně dlouhou dobu

Usmívající se    snížení teploty v méně využívaných místnostech

Usmívající se    nemáme nápojové ani potravinové automaty

Usmívající se    nenecháváme spotřebiče ve „stand-by“ modu

Usmívající se    nastavení počítačů na úsporný režim

Usmívající se    kontrola spotřeby elektrické energie

Usmívající se    vybavení školní kuchyně konvektomatem

Usmívající se    nahrazení klasických zářivek ve třídách úspornými LED trubicemi

Usmívající se    máme zpracovaný energetický audit

Usmívající se    motivační cedulky u vypínačů a označení vypínačů

Usmívající se    izolované potrubí na teplou vodu

Usmívající se    regulace ohřevu teplé vody

Usmívající se    vypnutý přívod teplé vody do tříd

Zamračený    staré (často nefunkční) těsnění v oknech

Zamračený    ne všechny spotřebiče spadají do vyšších energetických tříd

Zamračený    chrániče na radiátorech

Zamračený    některá okna se těžko zavírají

Zamračený    chybí zateplení stěn a střechy

Zamračený    chybí reflexní folie za radiátory

Zamračený    LED trubice pouze ve třídách
Pro srovnání školní rok 2013/2014

Usmívající setermostatické ventily na radiátorech

Usmívající sekrátké intenzivní větrání místností

Usmívající sesvítíme pouze po nezbytně dlouhou dobu

Usmívající sesnížení teploty v méně využívaných místnostech

Usmívající senemáme nápojové ani potravinové automaty

Usmívající senenecháváme spotřebiče ve „stand-by“ modu

Usmívající senastavení počítačů na úsporný režim

Usmívající sekontrola spotřeby elektrické energie

Usmívající sevybavení školní kuchyně konvektomatem

Usmívající senahrazení klasických zářivek ve třídách úspornými LED žářivkami

Usmívající semáme zpracovaný energetický audit

Zamračenýstaré (často nefunkční) těsnění v oknech

Zamračenýne všechny spotřebiče spadají do vyšších energetických tříd

Zamračenýchrániče na radiátorech

Analýza prostředí školy

Školní rok 2015/2016

Usmívající se    máme k dispozici velký pozemek kolem školy

Usmívající se    na pozemku prolézačky, houpačky, lavičky a množství zeleně

Usmívající se    nový nábytek ve třídách, sborovně a v ředitelně

Usmívající se    příjemné prostředí ve školní jídelně

Usmívající se    školní družina vybavená množstvím her

Usmívající se    dobře vybavená školní knihovna

Usmívající se    výzdoba společných prostor i tříd pracemi dětí

Usmívající se    dostatečné množství zeleně ve škole

Usmívající se    děti se starají o rostliny a o školní zvířata

Zamračený    dostatečně nevyužíváme školní zahrádku

Zamračený    nemáme venkovní učebnu

Zamračený    chybí nástěnka, která slouží výhradně potřebám dětí
Pro srovnání školní rok 2013/2014

Usmívající semáme k dispozici velký pozemek kolem školy

Usmívající sena pozemku prolézačky, houpačky, lavičky a množství zeleně

Usmívající senový nábytek ve třídách, sborovně a v ředitelně

Usmívající sepříjemné prostředí ve školní jídelně

Usmívající seškolní družina vybavená množstvím her

Usmívající sedobře vybavená školní knihovna

Usmívající sevýzdoba společných prostor i tříd pracemi dětí

Usmívající sedostatečné množství zeleně ve škole

Zamračenýnemáme školní zahrádku

Zamračenýodpadky na pozemku okolo školy

HOME ZŠ A MŠ TGM Masaryka
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina

Rudolfovská 143, České Budějovice
tel.: 775 700 036, 775 700 037
e-mail: zstgmcb@volny.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign