logotyp

Informování a spolupráce

6. krok - informování a spolupráce

Pracovní tým Ekoškoly by se měl neustále snažit informovat o programu a svých záměrech, jak uvnitř školy tak navenek. Všechny tyto aktivity škole mohou pomoci při navazování spolupráce s rodiči či možnými podporovateli.

O svých aktivitách žáci informují prostřednictvím nástěnky věnované programu, ve školním časopise a na webových stránkách školy. Příspěvky a články mohou žáci vytvářet v rámci oblasti český jazyk a literatura. Výtvarné ztvárnění nástěnky je možné realizovat oblastí Umění a kultura (výtvarná výchova). Tento krok nutí školu ke zviditelnění se. Většina škol využívá k tomuto účelu místní a regionální tisk. 

Vrací se jaro, vracejí se ptáčkové,  Ekotým je v pozoru.

Děti ze ZŠ ve Vrátě usilují o mezinárodní titul Ekoškola. Ekotýmáci se rozhodli, že udělají něco pro přírodu v okolí školy a rozvěsili budky pro drobné ptactvo. Na schůzce se nejdříve domluvili, kam je bude vhodné umístit. Vybrali čtyři stromy na pozemku za školou. Netrvalo dlouho a za pomoci pana ředitele byly budky brzy na svých místech. Budky předem označili čísly, protože se chystají sledovat jejich osídlení. Teď už zbývá jen doufat, že se ptáčci zabydlí.

Eliška Jíralová a Jan Luxík, žáci 5. ročníku

Žáci 4. a 5. ročníku vlastnoručně vyrobili tyto krásné peněženky, jejichž prodejem na školním jarmarku získali finanční prostředky na nákup krmiva a steliva pro zvířátka v koutku živé přírody. Dalším zdrojem byly finanční i materiální příspěvky od rodičů - mnohdy velice štědré.

Natočili o nás

Krátký šot o naší spolupráci natočila pro celonárodní vysílání Česká televize
HOME ZŠ A MŠ TGM Masaryka
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina

Rudolfovská 143, České Budějovice
tel.: 775 700 036, 775 700 037
e-mail: zstgmcb@volny.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign