logotyp

Činnost ŠD

Roční plán činnosti školní družiny na rok 2023 - 2024

 

Výchovně - vzdělávací práce ve školní družině 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, zabezpečuje pro žáky odpočinek, rekreaci a efektivní využití volného času. Nabízí spontánní volnočasové aktivity a pestrou zájmovou činnost (výtvarnou, sportovní, pracovní, hudební).

V rámci činností ŠD:

 • umožňujeme dětem vhodné využívání volného času, upřednostňujeme pohyb na čerstvém vzduchu,
 • rozvíjíme kladné vztahy mezi dětmi, schopnost respektovat druhé a pravidla společného soužití,
 • poskytujeme dětem příležitost k rozvíjení tvořivosti, fantazie, aktivity a samostatnosti,
 • učíme se spolupráci, schopnosti naslouchat, pomáháme si, umíme přijmout druhého, jaký je,
 • vedeme děti k tomu, aby srozumitelnou formou sdělovaly své myšlenky, názory a pocity,
 • učíme se ovládat negativní citové reakce,
 • snažíme se, aby se děti projevovaly jako svobodné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti,
 • upevňujeme potřebu dbát o zdraví a bezpečí své i druhých,
 • rozvíjíme vnímání a citlivost k přírodě, k prostředí ve kterém žijeme, k péči o životní prostředí,
 • formujeme životní postoje dětí – odpovědnost za jejich chování, posilování sebevědomí, úctu k hodnotám, schopnost a ochotu pomoci.

 

Měsíční plány činností

 

Září

 • seznamujeme se s novými kamarády (vítání prvňáčků, seznamovací hry),
 • povídáme si s dětmi o zážitcích z prázdnin, tvoříme na téma prázdniny,
 • seznámíme se s Vnitřním řádem školní družiny, organizací a režimem ve ŠD,
 • opakujeme si, případně společně dotvoříme pravidla chování ve ŠD,
 • poznáváme naši školu, pátráme, co skrývají chodby, učebny, jídelna a tělocvična,
 • „Bezpečná cesta do školy“ - učíme se bezpečnému pohybu po okolí školy, poznáváme dopravní značky v okolí školy,
 • poučíme se o bezpečnosti při činnostech ŠD a při pobytu venku,
 • zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje, soutěž „Zapamatuj si alespoň tři jména“,
 • učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu během dne,
 • „Bezpečně na silnici i chodníku“ – učíme se pravidla silničního provozu a bezpečnosti pro chodce, vyrábíme dopravní značky, realizujeme dopravní odpoledne na školním hřišti, soutěžíme v dopravních znalostech,
 • hrajeme si a sportujeme venku (míčové hry, koloběžky, prolézačky, spontánní hry),
 • posloucháme pohádky, čteme na pokračování,
 • hrajeme společenské hry, stavíme ze stavebnic,
 • kreslíme a malujeme své okolí – domy, stromy, osoby, zvířata…,
 • poznáváme houby – práce s atlasem hub,
 • dbáme na hygienu a pitný režim,
 • chováme se ekologicky – třídíme odpad, neplýtváme vodou, zbytečně nesvítíme…,
 • připomínáme si svátky a narozeniny kamarádů,
 • připomínáme si a vysvětlujeme významné dny a svátky – 8. 9. Mezinárodní den gramotnosti, 22.9. Den bez aut, 28.9. Den české státnosti, 29. 9. Světový den srdce 

 

Říjen

 • pozorujeme v okolí školy měnící se podzimní přírodu,
 • realizujeme vycházky spojené se sběrem plodů, upevňujeme si pravidla chování v přírodě,
 • využíváme přírodní materiály při pracovních a výtvarných činnostech,
 •  „Kamarádi kolem nás“ – co dělá kamaráda kamarádem, malujeme kamaráda, poznáváme kamaráda po hlase apod. 
 • vyrábíme podzimní výzdobu oken školy a ŠD,
 •  „Podzimní sklizeň“ – třídíme na ovoce x zeleninu, učíme se správné pojmenování, ochutnáváme…,
 • vyrábíme masky na Halloween, učíme se halloweenské písničky,
 • vyrábíme „puzzle“ z rozstříhaných obrázků zvířat a rostlin,
 • vytváříme podzimní výzdobu oken a ŠD,
 • uspořádáme turnaj v piškvorkách,
 • hrajeme si a sportujeme venku (míčové hry, koloběžky, prolézačky, spontánní hry) nebo v tělocvičně
 • posloucháme pohádky, příběhy, čteme na pokračování,
 • hrajeme společenské hry, stavíme ze stavebnic,
 • dbáme na hygienu a pitný režim,
 • chováme se ekologicky – třídíme odpad, neplýtváme vodou, zbytečně nesvítíme…,
 • připomínáme si svátky a narozeniny kamarádů,
 • připomínáme si a vysvětlujeme významné dny a svátky – 1. 10. Mezinárodní den seniorů, 4.10. Mezinárodní den zvířat, 15. 10. Mezinárodní den bílé hole, 20. 10. Den stromů, 28. 10. Den vzniku Československa.

 

Listopad

 • pozorujeme přírodu okolo nás – jak se mění stromy, sbíráme barevné listy při vycházkách po okolí,
 • využíváme listy při pracovních a výtvarných činnostech, kreslíme podzimní stromy,
 • „Ten dělá to a ten zas tohle“ - povídáme si o povoláních, přiřazujeme k povolání předměty,
 • malujeme na téma „čím bych chtěl být“,
 • ilustrujeme pohádky našich i světových autorů,
 • připravujeme Vánoční jarmark – vyrábíme drobné dárečky na prodej,
 • povídáme si o stěhování ptáků a o těch, co u nás přezimují,
 • povídáme si o tom, jak se zvířata připravují na zimu a co pro ně můžeme udělat,
 • hrajeme si a sportujeme venku (míčové hry, koloběžky, prolézačky, spontánní hry) nebo v tělocvičně
 • posloucháme pohádky, příběhy, čteme na pokračování,
 • hrajeme společenské hry, stavíme ze stavebnic,
 • dbáme na hygienu a pitný režim,
 • chováme se ekologicky – třídíme odpad, neplýtváme vodou, zbytečně nesvítíme…,
 • připomínáme si svátky a narozeniny kamarádů,
 • připomínáme si a vysvětlujeme významné dny a svátky – 2.11. Dušičky/Památka zesnulých, 11.11. Sv. Martin, 17.11. Den boje za svobodu a demokracii, 28. 11. Světový den bez nákupů

 

Prosinec

 • vytváříme adventní a vánoční výzdobu oken a ŠD,
 • kreslíme nebo vyrábíme Mikuláše, čerta, anděla,
 • čteme a vyprávíme si vánoční pohádky a příběhy,
 • vyrábíme adventní věnečky, vánočních přání, drobné dárečky, dekorace, jmenovky na dárky…,
 • sledujeme vánočně laděné filmové pohádky a příběhy,
 • posloucháme a zpíváme vánoční koledy,
 • seznamujeme se s adventními a vánočními zvyky a tradicemi,
 • realizujeme Vánoční trh pro rodiče a veřejnost ve spolupráci se spolkem Zelenomodré srdce Vráta,
 • besedujeme o bezpečnosti při zimních hrách a sportech,
 • koulujeme se, stavíme sněhuláky, klouzáme se, bobujeme…,
 • povídáme si na téma, jak se u nás v rodině slaví Vánoce,
 • zdobíme společně vánoční stromeček,
 • „Vánoce v družině“ – s posezením, vánoční nadílkou, zpěvem koled,
 • navštívíme divadelní představení Divadélka KOS,
 • vycházíme do zimní přírody, pomáháme ptáčkům přežít zimu, staráme se o krmítka,
 • hrajeme si a sportujeme v tělocvičně (míčové hry, opičí dráhy, soutěže),
 • hrajeme společenské hry, stavíme ze stavebnic,
 • dbáme na hygienu a pitný režim,
 • chováme se ekologicky – třídíme odpad, neplýtváme vodou, zbytečně nesvítíme…,
 • připomínáme si svátky a narozeniny kamarádů,
 • připomínáme si a vysvětlujeme významné dny a svátky – 6.12. Mikuláš, 10. 12. Mezinárodní den lidských práv, 24. 12. Štědrý den,

 

Leden

 • povídáme si o zážitcích z vánočních prázdnin, o předsevzetích do nového roku,
 • vytváříme zimní výzdobu oken školy a ŠD,
 • uspořádáme „tříkrálovou sbírku“ hraček a knih pro charitu, vyrábíme královské koruny,
 • sledujeme příběhy obohacující citový život žáka – o přátelství, rodičovské lásce, pomoci atd.,
 • program "Děti malují dětem" - beseda se Šárkou Hlouškovou o životě dětí na Bali,
 • čteme pohádky a příběhy s etickým obsahem a poučením,
 • nacvičujeme na recitační soutěž, zkoušíme napsat vlastní báseň,
 • pracujeme s vlnou – vyrábíme bambulky, učíme se háčkovat,
 • „Člověk a jeho zdraví“ – povídáme si o vhodném oblékání v zimě, o prevenci onemocnění, vitamínech, spánkovém režimu, o prevenci zimních úrazů,
 • tančíme podle pořadů Rytmix, Taneční hrátky s Honzou Onderem a Tance z pohádkového rance,
 • pořádáme filmové odpoledne na přání,
 • povídáme si o společenském chování a oblékání - kino, divadlo, výstava, koncert,
 • pozorujeme a kreslíme sněhové vločky, vyrábíme led v přírodě,
 • vyrábíme kalendář – malujeme obrázky k jednotlivým měsícům, opakujeme měsíce,
 • uspořádáme turnaj ve stolních hrách (dáma, šachy),
 • uklízíme hračky a osobní skříňky, připravujeme se na druhé pololetí,
 • vycházíme do zimní přírody, pomáháme ptáčkům přežít zimu, staráme se o krmítka,
 • koulujeme se, stavíme sněhuláky, klouzáme se, bobujeme…,
 • hrajeme si a sportujeme v tělocvičně (míčové hry, opičí dráhy, soutěže),
 • hrajeme společenské hry, stavíme ze stavebnic,
 • dbáme na hygienu a pitný režim,
 • chováme se ekologicky – třídíme odpad, neplýtváme vodou, zbytečně nesvítíme…,
 • připomínáme si svátky a narozeniny kamarádů,
 • připomínáme si a vysvětlujeme významné dny a svátky – 6.1. Tři králové, 21. 1. Mezinárodní den objímání, 31.1. Den dětí ulice

 

Únor

 • povídáme si o Masopustu,
 • vyrábíme karnevalové masky, zdobíme třídy,
 • pořádáme družinový karneval,
 • povídáme si o svých oblíbených hračkách, kreslíme hračky,
 • hrajeme scénky na téma slušné chování (používáme kouzelná slovíčka prosím, děkuji, s dovolením…),
 • hrajeme hru „Co uděláš, když…“ zaměřenou na řešení každodenních situací,
 • učíme se správně telefonovat, důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci,
 • vycházíme do zimní přírody, pomáháme ptáčkům přežít zimu, staráme se o krmítka,
 • soutěžíme o nejoriginálnější stavbu ze sněhu,
 • koulujeme se, stavíme sněhuláky, klouzáme se, bobujeme…,
 • hrajeme si a sportujeme v tělocvičně (míčové hry, opičí dráhy, soutěže),
 • hrajeme společenské hry, stavíme ze stavebnic,
 • dbáme na hygienu a pitný režim,
 • chováme se ekologicky – třídíme odpad, neplýtváme vodou, zbytečně nesvítíme…,
 • připomínáme si svátky a narozeniny kamarádů,
 • připomínáme si a vysvětlujeme významné dny a svátky – 12. 2. Den červené ruky, 14.2. Valentýn, 21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka.

 

Březen

 • vytváříme jarní výzdobu oken školy a ŠD,
 • vycházíme do přírody, pozorujeme měnící se jarní přírodu,
 • poznáváme a malujeme první jarní květiny,
 • účastníme se edukačního programu o životě včel (přednáší Ing. Václav Krištůfek z Biologického centra AV ČR)
 • pořádáme výstavku k Měsíci knihy, besedujeme na téma moje oblíbená kniha, vyrábíme záložky do knihy,
 • čteme na pokračování příběhy s dětskými hrdiny,
 • povídáme si o Velikonocích, poznáváme velikonoční zvyky – od půstu až k pašijovému týdnu,
 • trénujeme hula hoop a přeskok přes švihadlo,
 • hrajeme si a sportujeme venku nebo v tělocvičně (míčové hry, opičí dráhy, soutěže),
 • hrajeme společenské hry, stavíme ze stavebnic,
 • dbáme na hygienu a pitný režim,
 • chováme se ekologicky – třídíme odpad, neplýtváme vodou, zbytečně nesvítíme…,
 • připomínáme si svátky a narozeniny kamarádů,
 • připomínáme si a vysvětlujeme významné dny a svátky - 8. 3. MDŽ, 20. 3. Světový den štěstí, 22.3. Světový den vody, 27. 3. Světový den divadla, 28. 3. Den učitelů

 

Duben

 • vycházíme do přírody, pozorujeme jednotlivé ekosystémy (les, louka, rybník),
 • uklízíme okolí školy, hrajeme ekologicky motivované hry,
 • povídáme si o ochraně přírody, třídění odpadu, šetření vodou apod.,
 • povídáme si o jarní práci na zahradě, zvířatech a jejich mláďatech,
 • vyrábíme dárky pro budoucí prvňáčky k zápisu,
 • slavíme Velikonoce – vyrábíme velikonoční dekorace, přáníčka, učíme se koledy,
 • povídáme si o svátku čarodějnic – pálení čarodějnic a související zvyky,
 • zkoušíme netradiční sporty – chůdy, překážkový běh, přetahovačky, štafeta,
 • připravujeme a spolupořádáme Jarní tvoření pro rodiče s dětmi,
 • trénujeme porozumění čtenému textu,
 • hrajeme si a sportujeme venku nebo v tělocvičně (míčové hry, koloběžky, prolézačky, lanová dráha),
 • hrajeme společenské hry, stavíme ze stavebnic,
 • dbáme na hygienu a pitný režim,
 • chováme se ekologicky – třídíme odpad, neplýtváme vodou, zbytečně nesvítíme…,
 • připomínáme si svátky a narozeniny kamarádů,
 • připomínáme si a vysvětlujeme významné dny a svátky – 1. 4. Apríl, Mezinárodní den ptactva, 7.4. Světový den zdraví, 8. 4. Mezinárodní den Romů, 10. 4.  Mezinárodní den sourozenců, 7. - 10. 4. Velikonoce, 22.4. Mezinárodní den Země, 29. 4. Mezinárodní den tance, 30.4. Čarodějnice (Filipojakubská noc).

 

Květen

 • pozorujeme změny v přírodě (kvetoucí stromy, hmyz…),
 • besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, čím se doma zabývají, co pro nás dělají,
 • kreslíme naše maminky, babičky, vyrábíme přáníčka a dárky ke Dni matek,
 • zkoušíme si tábornické činnosti (uzlování, orientace v mapě, Morseova abeceda),
 • vytváříme vlastní „Morseovu“ abecedu, malujeme mapu okolí školy,
 • hrajeme si a sportujeme venku (míčové hry, koloběžky, prolézačky, lanová dráha),
 • hrajeme společenské hry, stavíme ze stavebnic,
 • dbáme na hygienu a pitný režim,
 • chováme se ekologicky – třídíme odpad, neplýtváme vodou, zbytečně nesvítíme…,
 • připomínáme si svátky a narozeniny kamarádů,
 • připomínáme si a vysvětlujeme významné dny a svátky – 1. 5. Svátek práce, 1. máj, 3.5. Den Slunce, 4.5. Mezinárodní den hasičů, 8.5. Den vítězství, 14. 5. Den matek, 30. 5. Svátek sousedů.


Červen

 • vytváříme letní výzdobu oken školy,
 • spolupořádáme Den dětí – hry, soutěže, kvízy,
 • besedujeme o tom, co pro nás znamenají naši tatínkové, čím se doma zabývají, co pro nás dělají,
 • kreslíme naše tatínky, dědečky, vyrábíme přáníčka ke Dni otců,
 • navštívíme výstavu uměleckých děl ve městě, učíme se chovat v MHD,  
 • povídáme si o nebezpečí úrazů v letních měsících, učíme se poskytnout první pomoc,
 • připomínáme si pravidla bezpečnosti při koupání a letních hrách,
 • besedujeme o tom, jak se zachovat v případě ztráty nebo nálezu věcí,
 • vyrábíme čepice a kšilty proti sluníčku,
 • odpočíváme venku - slunění, omalovánky s letní tematikou, četba časopisů, stolní hry dle vlastního výběru,
 • povídáme si o plánech na letní prázdniny, na co se těšíme, co nám bude chybět, „balíme“ kufry na prázdniny – na co nezapomenout, co nebrat…,
 • pořádáme závěrečnou „Zahradní párty“ – pečení buřtů, hudba, hry a soutěže,
 • soutěžíme na hřišti – (hod kriketovým míčkem, skok z místa, štafetový běh, cornhole…)
 • povídáme si o fair play, představujeme si slavné české sportovce,
 • hrajeme si a sportujeme venku (míčové hry, koloběžky, prolézačky, lanová dráha),
 • hrajeme společenské hry, stavíme ze stavebnic,
 • dbáme na hygienu a pitný režim,
 • chováme se ekologicky – třídíme odpad, neplýtváme vodou, zbytečně nesvítíme…,
 • připomínáme si svátky a narozeniny kamarádů,
 • připomínáme si a vysvětlujeme významné dny a svátky - 1.6. Den dětí, 8.6. Světový den oceánů, 18. 6. Den otců, 21. 6. Světový den hudby, 23. 6. Mezinárodní olympijský den.  

 

ZÁVĚR

Při veškeré činnosti ŠD přihlížíme k individuálním zájmům a schopnostem dětí, nepřetěžujeme je, nenutíme je k práci či hře. Do měsíčních plánů zařazujeme aktuální témata (různé svátky, výročí, lidové tradice), děti se mohou na skladbě programu podílet (rozhodnou společně, jakou hru si zahrají, na jaké téma budou malovat, přinesou si CD s oblíbeným filmem či vyprávěním apod.).

Ve školní družině by se měly děti odreagovat (společenské hry, hračky, stavebnice, sportovní aktivity), odpočinout si (poslech četby, audio, kreslení, prohlížení časopisů), ale také se  zapojit do  různých zájmových činností dle svých zálib. Děti mohou ve školním roce 2023/20234 navštěvovat po vyučování následující kroužky – Šikovné ručičky, Keramický kroužek, Tvořilka, Výtvarný kroužek, Hudebně-dramatický kroužek, Sportovní hry, Krav Maga a Jazykohrátky. V odpoledních hodinách (po 15. hodině) se mohou ve ŠD děti připravovat na výuku (domácí úkoly, opakování apod.)

Děti do ŠD přichází postupně, některé ještě po obědě odchází na zájmové kroužky, navíc rodiče si vyzvedávají děti ze ŠD podle svých potřeb, čímž je veškerá organizovaná činnost ve školní družině značně komplikována. Vychovatelka proto nečeká se zájmovou činností na všechny žáky, nikdy dítě do práce ani do zájmové činnosti nenutí - pokud dítě projeví zájem si odpočinout nebo se věnovat nějaké hře, má prostor.

Plán práce ŠD je tedy pouze rámcový a realizuje se podle aktuální situace.

 

HOME ZŠ A MŠ TGM Masaryka
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina

Rudolfovská 143, České Budějovice
tel.: 775 700 036, 775 700 037
e-mail: zstgmcb@volny.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign