Login

Činnost ŠD

Roční plán činnosti školní družiny na rok 2017 - 2018

Hlavní úkoly ŠD

Vhodné využití volného času, rekreace dětí, zájmovou činností prohlubovat vzdělání.

Odpočinková, rekreační a zájmová činnost v jednotlivých měsících:

 

ZÁŘÍ

Naše škola není bludiště – poznáváme naši školu.

Bezpečná cesta do školy a po okolí.

Seznamujeme se se školní družinou, jejím řádem a provozem.

Poučení o bezpečnosti v prostorách ŠD, při činnostech v ŠD a při pobytu venku.

Kreslíme své okolí – stromy, domy, osoby, zvířata…

Poznáváme houby – pracujeme s obrázky a atlasem hub.

 

ŘÍJEN

Bezpečnost silničního provozu – učíme se dopravní pravidla, bezpečnost na silnicích.

Poznáváme dopravní značky – vyrábíme pexeso.

Soutěžíme ve znalostech z dopravní výchovy.

Chutě a barvy podzimu – učíme se básničky o podzimu, vyrábíme draky.

Využíváme přírodniny na výzdobu třídy.

Pozorujeme podzimní přírodu.

 

LISTOPAD

Pořádáme bleší trh.

Připravujeme se na zimu.

Vyprávíme si o zvířatech – jak jim pomůžeme přečkat zimu?

Výstava fotografií našich mazlíčků.

Jak se staráme o svá zvířátka?

Stavíme ze stavebnic statek, dvorek, les, zoo.

Zpíváme písničky o zvířatech a přírodě.

 

PROSINEC

Vánoce se blíží.

Kreslíme nebo vyrábíme Mikuláše, čerta, anděla a betlémy.

Zdobíme třídu – vyrábíme vánoční ozdoby

Význam Vánoc – jak a proč slavíme, jaké máme zvyky, zpíváme koledy.

Vyrábíme přáníčka a jmenovky na dárky.

Vycházky do zimní přírody.

Sport na sněhu, bruslení, koulování.

 

LEDEN

Skládanky a vystřihovánky z papíru.

Práce s textilem, a vlnou – učíme se šít a háčkovat.

Uspořádáme turnaj ve stolních hrách (dáma, mlýn, piškvorky).

Člověk a jeho zdraví – poznáváme své tělo, vhodné oblékání v zimě.

Soutěžíme v kvízu na téma Mé tělo a zdraví.

Tvoříme obrázky k jednotlivým měsícům.

Pohybové hry v tělocvičně.

 

ÚNOR

Hry na sněhu a se sněhem.

Vyšlapáváme obrazce ve sněhu.

Masopust – vyprávíme si, co jsou masopustní zvyky.

Uspořádáme karneval – vytváříme si masky a zdobíme třídu.

Známe a používáme kouzelná slovíčka – hrajeme scénky, učíme se správně zdravit, zeptat se, poděkovat apod.

 

BŘEZEN

Příroda se probouzí – pozorujeme změny v přírodě.

Povídáme si na téma jaro, poznáváme a malujeme jarní květy.

Pečujeme o květiny v ŠD.

Měsíc knihy – čteme si na pokračování, navštívíme školní knihovnu.

Velikonoce – svátky jara.

Malujeme kraslice a přáníčka.

 

DUBEN

Besedujeme o správné životosprávě, vytváříme koláž z obrázků jídla.

Malujeme ovoce a zeleninu.

Ochutnáváme ovoce a zeleninu. Proč jsou pro nás důležité?

Povídáme si o ochraně přírody, třídění odpadu.

Lámeme si jazyk při jazykolamech.

 

KVĚTEN

Moje maminka.

Povídáme si o mamince, zhotovíme přáníčko, dárek.

Malujeme křídou na chodník nebo na tabuli.

Sportujeme na hřišti – hod na cíl, skok z místa, důležitá telefonní čísla a první pomoc.

Spontánní činnost venku.

 

ČERVEN

Prázdniny se blíží.

Oslava dne dětí – soutěže a hry venku.

Malujeme sluníčko.

Hrajeme si se švihadly, míči, obručemi.

Spaní ve škole a táborák.

 

Plán je rámcový, každá vychovatelka si jej může vhodně obměnit, doplnit nebo přizpůsobit svému zaměření.

HOME ZŠ A MŠ TGM Masaryka
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina

Rudolfovská 143, České Budějovice
tel.: 775 700 036, 775 700 037
e-mail: zstgmcb@volny.cz

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign