logotyp

Zápis

Informace o zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vyzvedávání elektronických žádostí 5. 4. – 30. 4. 2021

na webu: https://zapismscb.c-budejovice.cz

Případně v kanceláři ředitele školy dne 23. 4. 2021 od 8:00 do 12:00 

pouze po telefonické domluvě

Informace a odkaz na tento web i ze stránek MŠ: http://www.zstgmasarykacb.cz/

Příjem žádostí:3. 5. 2021 a 4. 5. 2021

Opatření MŠMT stanoví, že vzhledem k mimořádným opatřením bude organizace zápisu bez osobní přítomnosti dětí ve škole a pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Podepsanou přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. poštou – můžete zvolit i poštovní schránku školy – zákon u přihlášky nevyžaduje úředně ověřený podpis, rodný list postačí doložit jeho prostou kopií.
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné se předem dohodnout s ředitelem školy (tel.: 775700036) a organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

V případě karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností, se zákonný zástupce spojí s ředitelem školy a domluví se na postupu zápisu dítěte do ZŠ (možnost dodatečného zápisu).

Pokud bude žádost zasílána poštou, upozorňujeme zákonné zástupce, že je lhůta pro podání žádosti zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty (lze doložit podacím lístkem, který ale je jen při doporučeném podání).

Lékařské potvrzení: Pokud lékař potvrdí zdravotní stav na jiném formuláři, než je součástí přihlášky – např. zašle rodiči elektronicky i tento doklad bude brán za platný.

Povinné očkování: Doložit buď lékařským potvrzením, nebo kopií očkovacího průkazu.

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijímací řízení do všech MŠ zřizovaných městem České Budějovice jsou společná a najdete je na webovém portálu: https://zapismscb.c-budejovice.cz/kriteria-rizeni   

 

 

Mgr. Zdeněk Špaček

ředitel školy

 

 

 

HOME ZŠ A MŠ TGM Masaryka
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina

Rudolfovská 143, České Budějovice
tel.: 775 700 036, 775 700 037
e-mail: zstgmcb@volny.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign