logotyp

Školní jídelna

Organizace provozu stravování

Provozní řád školní jídelny ZŠ a MŠ T.G.Masaryka, Č.Budějovice

vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č. 107/2008 Sb. o školním stravování,

ve znění pozdějších předpisů
z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č .137/2004 Sb. o hygien. požadavcích na strav. služby

Organizace provozu stravování

 Vstup žáků do školní jídelny dovolen od 11,30 – 13,30 hod za doprovodu pedag.

dozoru, v přezůvkách, bez svršků.

Cizím osobám je vstup do školní jídelny ZAKÁZÁN !

Začátek výdeje pokrmů od 11,45 – 13,00 hod.

Vyzvedávání pokrmů 11,00 - 11,30 hod 

Žák musí být ke stravování řádně přihlášen vyplněním přihlášky.

Strávník je povinen bez odkladu nahlásit v kanceláři školní jídelny jakoukoliv změnu

(např.ukončení stravování, odchod ze školy, odchod z MŠ, změna stravovacích dní, apod.)

Odhlašování stravy :

je možné den předem do 13.00 hodin

na tel. 601 552 138

Při náhlém onemocnění dítěte je možné odnést oběd ve vlastních nádobách domů.(pouze 1. den). Další dny je nutno stravu odhlásit.


Z
působ platby:

a/ inkasem z účtu

nutno si vyřídit svolení k inkasu stravného                                                                  
                  z účtu majitele na účet číslo: 100783081/0800
                  a přinést číslo účtu do školní jídelny

b / složenkou 


Protože stravné musí být zaplaceno předem, je inkaso   z účtu prováděno kolem 20. dne   předchozího měsíce.

Platba složenkou na daný měsíc musí být provedena vždy do konce měsíce předešlého.  Při nezaplacení stravy v daném termínu je žák předem upozorněn, že nemůže na oběd ( v MŠ upozorněni rodiče dětí ).


Strávník si umyje ruce na chodbě před vstupem do školní jídelny.

 Polévku nalévá žákům p. vychovatelka nebo učitelka přímo u stolu, kde děti sedí. Pro obědy si děti přicházejí jednotlivě k výdejnímu pultu. Příbory si každý samostatně vyzvedne v nerezových nádobách v jídelně. Použité nádobí odnášejí k odkládacímu okénku. Nápoje si děti nalévají sami z kohoutku u nerezového termosu.

V případě rozlití nápoje nebo pokrmu na podlahu, dozor okamžitě zajistí její vytření jako prevenci uklouznutí a úrazu. Stolečky si děti utírají po sobě samy.

Strávníci jsou povinni řídit se pokyny  pedagogického dozoru a  vedoucí  jídelny.                     

Chovat se  při  stolování  ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.   

Strávníci i dozor dbají na to,  aby nebylo poškozováno zařízení školní jídelny.
Při jeho poškození  jsou povinni zařízení nahradit novým nebo uhradit finančně.
Připomínky ke stravování, technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí školní jídelny nebo dozorujícímu pedagogovi. Úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník dozorujícímu pedagogovi. Vynášení nádobí z prostor školní jídelny je zakázáno.
 
Rodiče i strávníci mají možnost se seznámit s jídelním lístkem na nástěnkách u vchodu do školy, školní jídelně, v šatně mateřské školy a na internetových stránkách školy. Případné připomínky je možné řešit s vedoucí školní jídelny.
ved. školní jídelny Iva Kocourková 

 

Pracovní doba:

Po - St 8 - 14 hod

Čt - Pá 8 – 13 hod

Poplatky za stravování

Poplatky za stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice
 
Strávníci ZŠ7 - 10 let

34- Kč

Strávníci ZŠ11- 14 let36,- Kč
   
 
MŠ1 Přesnídávka3 -  6 let14,- Kč
MŠ1 Oběd3 -  6 let30- Kč
MŠ1 Svačina3 -  6 let14,- Kč
MŠ2 Přesnídávka7  let15,- Kč
MŠ2 Oběd7  let32,- Kč
MŠ2 Svačina7  let15,- Kč
Ceny jsou uvedeny včetně nápoje.
U strávníků, kteří platí stravné inkasem, je třeba zkontrolovat omezení finanční částky k inkasu, případně ji navýšit. Pro MŠ 1500 Kč, ZŠ 900 Kč

 

 

HOME ZŠ A MŠ TGM Masaryka
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina

Rudolfovská 143, České Budějovice
tel.: 775 700 036, 775 700 037
e-mail: zstgmcb@volny.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign