logotyp

Plán činnosti

3. krok - plán činností ekotýmu

Plán činností je jádrem programu Ekoškola. Jednotlivé úkoly, které jsou do plánu zahrnuty mají přímo vycházet z výsledků analýzy ekologického stavu školy. Hlavním cílem při sestavování plánu je ekologizace školy a zlepšení jejího prostředí a okolí. Úkoly by měly být navrženy tak, aby za ně mohli zodpovídat především žáci.

Pracovní ekotýmy jsou skupiny, v nichž jsou zastoupeni mladší i starší žáci, společně určují cíle a způsoby, jakými jich lze dosáhnout, a co k tomu bude zapotřebí. Hlavní podíl na sestavování plánu zde mají žáci. Dospělí je v této činnosti pouze usměrňují, dávají jim podněty k dalšímu přemýšlení a určují osoby, které budou zodpovídat za dané úkoly

Plán činností pro školní rok 2016-2017

 

Oblast

Činnost

Zodpovídá

Termín

Splnění

Ekoškola

obnova činnosti Ekotýmu v novém školním roce, nábor nových členů

stávající členové Ekotýmu

10/2015, 10/2016

 

analýza ekologického stavu školy

všechny třídy a vyučující

10-12/2015

 

plán činností pro školní rok 2015 - 2016/2016-2017

Ekotým a koordinátor

12/2015

 

návštěva Ekotýmu ze ZŠ Bezdrevská

koordinátor a členové Ekotýmu

4-6/2017

 

Voda

kontrola a doplnění informačních štítků u vodovodních kohoutků a u nádrží  toalet

Ekotým, koordinátor

2/2016

 

výměna myčky na nádobí

vedení školy

 4/2016

 

ČEVAK, návštěva vodárenské věže

všechny třídy

5/2016

 

snaha o využití spodní vody, čerpadlo a zabezpečení studny

vedení školy

1-6/2016

 

Odpady

příprava programu o třídění odpadů pro 1. třídu

Ekotým, koordinátor

1/2016, 1/2017

 

realizace programu v 1. třídě

Ekotým, koordinátor

4/2016, 4/2017

 

výroba nových hliníkožroutů

žáci 5. ročníku

11/2015

 

práce s odpadovým materiálem

vyučující VV a PV

10-6

 

vynášení tříděného odpadu

všechny třídy

9-6

 

školní bazárek

školní družina

12/2015, 12/2017

 

nové polepky na odpadové nádoby

Ekotým

2/2016

 

návštěva dotřizovací linky

3., 4. a 5. ročník

6/2016

 

pronájem nové kopírky podporující oboustranné kopírování

vedení školy

leden 2016

 

Energie

kontrola a doplnění informačních štítků u vypínačů

Ekotým, koordinátor

2/2016

 

instalace reflexních fólií za radiátory

Ekotým, koordináror

10-11/ 2016

 

výměna oken a zateplení budovy

vedení školy, odborná firma

dlouhodobě

 

instalace samozavíracího systému BRANO na zadní vchod

ředitel školy

1/2017

 

pořízení pračky A+

vedení školy

12/2015

 

výměna zářivek za LED trubice - chodba 1. patro

vedení školy, odborná firma

2/2017

 

Prostředí

výzdoba prostor školy pracemi dětí

vyučující VV a PV

9-6

 

péče o činčily vlnaté, králíka a tropické mnohonožky

všechny třídy

9-6

 

nástěnka sloužící výhradně potřebám dětí

koordinátor a členové Ekotýmu

1/2017

 

naučná stezka v parku za školou

žáci, pedagogové

9-6/2016 - 2017

 

revitalizace školní zahrady, 1. fáze

žáci, pedagogové, vedení školy

11-7

 

úklid pozemků kolem školy

všechny třídy a vyučující

průběžně

 

Ovoce do škol

paní vychovatelka

9-6

 

Naučná stezka

sběr materiálu

1. třída

9/2015

 

výtvarné práce

všechny třídy a vyučující

9-12/2015

 

zpracování materiálu, vytvoření katalogu

Ekotým, koordinátor, ředitel školy

11/2015 -9/2017

 

označení přírodnin, informační tabule

Ekotým, koordinátor, ředitel školy

3/2016 - 1/2017

 

slavnostní otevření stezky

celá škola

6/2017

 

Školní zahrada 1. fáze

výtvarná soutěž "Zahrada snů"

vyučující VV a žáci všech ročníků

11/2017

 

dotazník pro rodiče a děti

rodiče a děti

11/2015

 

plán zahrady

ředitel školy

4/2017

 

terénní práce, nový plot

vedení školy, odborná firma

6-8/2017

 

meteorologická stanice

Ekotým, koordinátor, ředitel školy

10/2016

 

zatravnění

Ekotým, koordinátor, ředitel školy

6-8/2017

 

 

Plán činností pro školní rok 2013-2014

Oblast

Činnost

Zodpovídá

Termín

Splnění

Ekoškola

obnova činnosti Ekotýmu v novém školním roce, nábor nových členů (z každé třídy min. jeden člen z každé třídy)

stávající členové Ekotýmu

září 2013

 ano

plán činností pro školní rok 2013-2014

koordinátor a členové Ekotýmu

září 2013

 ano

Voda

výroba informačních tabulek k vodovodním kohoutkům a k nádržím u toalet

žáci 5. ročníku, vyučující informatiky, Ekotým, koordinátor

listopad 2013

 ano

instalace vodou naplněných PET lahví do nádrží u toalet

Ekotým

listopad 2013

 ano

snaha o využití ekologicky šetrných prostředků pro úklid

paní školnice, paní kuchařka

říjen-červen

 ano

Odpady

příprava programu o třídění odpadů pro 1. třídu

Ekotým, koordinátor

říjen 2013

 ano

realizace programu v 1. třídě

Ekotým, koordinátor

listopad 2013

 ano

soutěž "Jak třídy třídí…"

všechny třídy

listopad-květen

   P

práce s odpadovým materiálem

vyučující VV a PV

říjen-červen

   P

vynášení tříděného odpadu

všechny třídy

říjen-červen

   P

Energie

výroba a instalace informačních tabulek k vypínačům

Ekotým, vyučující informatiky, žáci 5. ročníku

leden 2014

 ano

pořízení konvektomatu do školní kuchyně

ředitel školy
vedoucí školní jídelny

červenec 2013

 ano

změna systému osvětlení tříd - náhrada zářivek LED technologií

ředitel školy

září 2013

 ano

měsíčně sledovat spotřebu elektrické energie

pan ředitel

září-červen

   P

Prostředí

výzdoba prostor školy pracemi dětí

vyučující VV a PV

září-červen

   P

péče o činčily vlnaté, králíka a tropické mnohonožky

všechny třídy

září-červen

   P

úklid pozemků kolem školy

všechny třídy a vyučující

duben

 

příprava a instalace ptačích budek v okolí školy

koordinátor, ekotým
ředitel školy

únor 2014

 ano

Ovoce do škol

paní vychovatelka

září-červen

   P
HOME ZŠ A MŠ TGM Masaryka
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina

Rudolfovská 143, České Budějovice
tel.: 775 700 036, 775 700 037
e-mail: zstgmcb@volny.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign